Adslev Vandværk

Adslev vandværk ligger i Adslev by 3 km vest for Hørning i Skanderborg kommune.

Vandets totale hårdhedsgrad er 10°dH, middelhårdt.