Adslev Vandværk

Adslev vandværk ligger i Adslev by 3 km vest for Hørning i Skanderborg kommune.

Vandets totale hårdhedsgrad er 10°dH, middelhårdt.


Udskiftning af vandmålere


Så er alle vandmålere den nye type, der kan fjernaflæses.
Vi er i gang med at teste aflæsningen. Måske skal et par stykker skiftes til en anden type, hvis de sidder afskærmet så de ikke kan fjernaflæses.